21.9.06

ART A MANRESA?Pot semblar ironia, però la resposta a aquesta pregunta ens portaria un debat inacabable. Si entenem l'art com qualsevol cosa que és capaç de transmetre un estímul d'algun típus podem afirmar catagòricament que existeix l'art manresà.

Ja fa dies que una imatge em balla pel cap és la mostra d'art modern més influent que han vist els meus ulls des d'aquell NO A TOT que trobem a l'altura de la Puda quan anem cap a Barcelona. L'obra en qüestió té reminisencies evidents d'Antoni Tàpies, és pura deconstrucció i completament efímera. No em podeu dir que no, vegeu-la:


Sé que necessitareu alguns minuts per assimilar-la així que no us destorbaré més.